#ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Αντιδημοκρατική «παράκληση» Τουλκίδη προς υποψηφίους μέσω τοιχοκολλημένου μηνύματος στα ΚΑΠΗ

Ο αυταρχικός κατήφορος της διοίκησης του Δήμου Καβάλας συνεχίζεται. Μετά την απαγόρευση χρήσης δημοτικών χώρων για πολιτικές εκδηλώσεις καθ’ όλη την προεκλογική περίοδο, απόφαση που