Προς: κ. Πρόεδρο δημοτικού συμβουλίου δήμου Καβάλας, Κ. Πεφάνη Κοινοποίηση: • κ. Δήμαρχο Καβάλας, Θ. Μουριάδη • κ. Πρόεδρο επιτροπής δημοσίων σχέσεων – εκδηλώσεων και ονοματοδοσίας οδών και πλατειών