Γεννήθηκε στην Καβάλα τον Αύγουστο του 1983. Είναι απόφοιτος του τμήματος Λογοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας του ΑΤΕΙ Ιωαννίνων. Από τον Ιούνιο του