Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, ζει μόνιμα στην Καβάλα και είναι παντρεμένη με τον Δημήτρη Φιλιάδη, Δασολόγο. Είναι πτυχιούχος Βιολόγος του Α.Π.Θ. και Νοσηλεύτρια του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, κάτοχος δύο Μεταπτυχιακών Σπουδών, στην ανθρώπινη αναπαραγωγή-εμβρυολογία με πρακτική σε Κέντρα Εξωσωματικής Γονιμοποίησης και στη διαχείριση νοσοκομειακών αποβλήτων για την ασφάλεια των ασθενών, των εργαζομένων και του περιβάλλοντος. Συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια με εργασίες και φέρει δημοσιευμένη εργασία στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Comparative Biochemistry and Physiology – Elsevier. Έχει διατελέσει ως εκπαιδεύτρια πρώτων βοηθειών σε εργαζόμενους ιδιωτικών επιχειρήσεων και στα ΙΕΚ Καβάλας. Εργάζεται ως Βιολόγος στην Υπηρεσία Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας, συμμετέχοντας σε δράσεις που αποσκοπούν στην ανάπτυξη της εθελοντικής αιμοδοτικής συνείδησης. Για την ίδια, η συμμετοχή στα κοινά, παρά την απαξίωση των καιρών, αποτελεί τη μοναδική ευκαιρία για να διαμορφωθεί μια πολιτική ανάδειξης του φυσικού και αρχιτεκτονικού πλούτου του δήμου μας, αλλά και βελτίωσης της ποιότητας ζωής του κάθε δημότη, με σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, επηρεάζοντας θετικά την καθημερινότητά του.

Ακολουθείστε μας: