Ο Άρης Βέρρος είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την ανυπαρξία των απαραιτήτων υποδομών για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό αλλά και τις πολυδιάστατες προοπτικές που γεννά η συνέργεια των δυο Ομοσπονδιών με τους τοπικούς φορείς, τόσο στο χώρο του αθλητισμού όσο και στον τομέα του τουρισμού. Μάλιστα, η εντοπιότητα των δύο εκπροσώπων επέτρεψε στις δύο μεριές να ανταλλάξουν απόψεις, τόσο για τη δυναμική του αθλήματος, όσο και τη δυνατότητα ανάπτυξής του με ποικίλους τρόπους, όπως την απαραίτητη στήριξη του Δήμου σε διεθνή συνέδρια, εκδηλώσεις, στη δημιουργία υποδομών και συνεργασία σε θέματα τουρισμού.

Ο Άρης Βέρρος λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την απαξίωση που έδειξαν οι προηγούμενες διοικήσεις, δήλωσε την πλήρη και άμεση διάθεσή του από την επόμενη των εκλογών, να συζητήσει εκ νέου και σε βάθος με τους ανθρώπους του μηχανοκίνητου αθλητισμού, με απώτερο στόχο την ανάπτυξη του αθλήματος αλλά και την ένταξή του στο υφιστάμενο περιβάλλον προώθησης του τουριστικού προϊόντος της περιοχής μας.