Είχαμε τη χαρά να συναντηθούμε με τον πρόεδρο της ΑΜΚΕ Οψόμεθα εις Φιλίππους, Χαράλαμπο Τσουρουκίδη και να ενημερωθούμε για την προσπάθειά τους να γίνει γνωστό τοτεράστιο αναπτυξιακό έργο τους, προκειμένου να αναπτυχθεί και να υλοποιηθεί το Master plan ως όχημα αναπτυξιακό τού πάρκου Φιλίππων.

Μετά την ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων, υποσχέθηκαν πώς θα επανέλθουν για μία πιο γόνιμη συζήτηση και συνεργασία με όσο το δυνατόν περισσότερα μέλη, ίσως και σε κάποια από τις εκδρομές της ομάδας, γνωριμίας με τον τόπο.