#ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
ΣΥΜΠΑΡΑΤΑΞΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

Οι προτάσεις της Συμπαράταξης Πολιτών για τον ιστορικό οικισμό Παναγίας

Ο υποψήφιος δήμαρχος Άρης Βέρρος παρουσίασε τις θέσεις της παράταξης στα ζητήματα της συνοικίας, τονίζοντας τη σημασία συγκρότησης Φορέα Διαχείρισης του ιστορικού οικισμού της Παναγίας,