Έχουν περάσει πάνω από 12 μήνες όταν και δικαιώθηκαν σε πρωτόδικο βαθμό οι εργαζόμενες του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» του δήμου Καβάλας. Με την υπ’ αριθμ. 59/2020 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Καβάλας μετατρέπονται οι συμβάσεις τους από ορισμένου σε αορίστου χρόνου. Από εκείνη όμως τη στιγμή, δυστυχώς, ξεκίνησε ένας «Γολγοθάς» για τις 14 εργαζόμενες που παρέχουν τις υπηρεσίες τους συνεχώς και αδιαλείπτως για πάνω από 15 χρόνια στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Καλύπτουν, δηλαδή, πάγιες και διαρκείς ανάγκες σε ένα από τα πιο πετυχημένα προγράμματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Παρά το γεγονός της δικαστικής δικαίωσης, οι εργαζόμενες συνεχίζουν να βιώνουν την ανασφάλεια και την ψυχολογική κόπωση. Ενώ σύσσωμο το δημοτικό συμβούλιο Καβάλας και με ομόφωνη απόφαση από το καλοκαίρι του 2019 τάχθηκε στο πλευρό τους, ο σημερινός δήμαρχος Καβάλας, κ. Μουριάδης και η διοίκηση του δήμου Καβάλας επέλεξαν να απαξιώσουν το θεσμό του δημοτικού συμβουλίου αλλά και τις δημοκρατικές διαδικασίες. Εμπαίζουν και κρατούν σε πολιτική ομηρία τις εργαζόμενες μέχρι και σήμερα.

Τόσο εμείς, ως Συμπαράταξη Πολιτών, όσο και οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις προσπαθήσαμε να μεταπείσουμε τον κύριο δήμαρχο και τη διοίκηση να στηρίξει έμπρακτα το δίκαιο των εργαζομένων, να σεβαστεί την ομόφωνη απόφαση του ΔΣ και να μην ασκήσει έφεση. Μάταια όμως! Τον Ιούνιο του 2020, ο δήμαρχος Καβάλας σε συνεργασία με τον πρόεδρο του νομικού προσώπου «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας», αν και δεν ήταν υποχρεωμένοι σύμφωνα με το νόμο, άσκησαν έφεση κατά της πρωτόδικης απόφασης εναντίον των εργαζομένων.

Μετά από έντονες αντιδράσεις και πιέσεις εκ μέρους όλων των δημοτικών παρατάξεων της αντιπολίτευσης, στις 28 Ιουλίου 2020 ο πρόεδρος του ΝΠΔΔ «Δημοτική Κοινωνική Αλληλεγγύη – Προσχολικής Αγωγής Καβάλας» κ. Ξουλόγης εισηγείται την ανάκληση της έφεσης και τα μέλη του ΔΣ υπερψηφίζουν ομόφωνα. Από τότε όμως μέχρι και σήμερα –έχουν περάσει οχτώ μήνες– και παρά το γεγονός ότι οι εργαζόμενες από την πλευρά τους ήταν συνεπείς και τήρησαν τον «όρο» που έθεσε ο δήμαρχος Καβάλας, η έφεση δεν έχει ανακληθεί. Με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η ανασφάλεια και η ψυχική εξουθένωση των εργαζομένων.

Ως δημοτική παράταξη αποστείλαμε έγγραφο στον πρόεδρο του ΝΠΔΔ κ. Ξουλόγη όπου τον ρωτούσαμε εάν έχει στείλει την απόφαση περί ανάκλησης στη νομική υπηρεσία του δήμου Καβάλας. Μας απάντησε ότι: «έχει σταλεί σε έντυπη μορφή, καθώς και σε ηλεκτρονική, μέσω email στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου οπότε και αναμένουμε νεότερα για τις όσα νομίμως προβλέπονται ενέργειες της». Αμέσως μετά, απευθυνθήκαμε εγγράφως στη νομική υπηρεσία και ζητήσαμε να μας ενημερώσει εάν έχει καταθέσει δήλωση ανάκλησης της ασκηθείσας έφεσης αλλά δεν έχουμε λάβει απάντηση μέχρι και σήμερα.

Σε λίγες μέρες και συγκεκριμένα στις 23 Απριλίου 2021 θα εκδικαστεί η έφεση του δήμου Καβάλας στο εφετείο της Κομοτηνής. Καλούμε για άλλη μια φορά τον δήμαρχο Καβάλας κ. Μουριάδη να σταματήσει τον πολιτικό εμπαιγμό απέναντι σε όλους μας και να πράξει το αυτονόητο. Να ανακαλέσει, έστω και τώρα, την έφεση κατά των εργαζόμενων του «Βοήθεια στο Σπίτι» για να αποκατασταθεί η αδικία στο πρόσωπό τους αλλά και να μην πληγωθεί περισσότερο η αξιοπιστία των πολιτών στους θεσμούς της Δημοκρατίας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Άρης Βέρρος
Νίκος Μουρτασάγας
Σωτήρης Σωτηριάδης