Ο υποψήφιος δήμαρχος Άρης Βέρρος παρουσίασε τις θέσεις της παράταξης στα ζητήματα της συνοικίας, τονίζοντας τη σημασία συγκρότησης Φορέα Διαχείρισης του ιστορικού οικισμού της Παναγίας, μέσω του οποίου θα οργανωθεί ένας ολοκληρωμένος αστικός σχεδιασμός για όλη τη χερσόνησο. Αυτός θα περιλαμβάνει λεπτομερή καταγραφή των προβλημάτων των κτισμένων και άχτιστων χώρων, ώστε να καταλήξει σε μελετημένη πρόταση παρέμβασης, για να ανακατασκευασθούν και επισκευασθούν τα διατηρητέα κτίρια , αλλά και να αναμορφωθούν τα νεότερα που δεν έχουν μορφολογικά χαρακτηριστικά συγγενή με τα παραδοσιακά. Να ορισθούν μέσω του συγκεκριμένου αστικού σχεδιασμού νέες χρήσεις γης που θα συνάδουν με τον χαρακτήρα του οικισμού. Να αναπλαστεί κάθε ανοιχτός χώρος που υπάρχει και που μπορεί να αποκτηθεί από τον Δήμο μέσω απαλλοτριώσεων, να δημιουργηθεί δίκτυο δρόμων και πεζοδρόμων προσπελάσιμο για όλους, να λυθούν τα προβλήματα της προσβασιμότητας και του κυκλοφοριακού.

Όλα τα παραπάνω που θα προκύψουν με την διαβούλευση με τους κατοίκους, αλλά και από την ίδια την μελέτη που θα καθορίσει την αναμόρφωση της συνοικίας, ξεκινώντας από το σήμερα και υλοποιώντας την σταδιακά, ανάλογα με την χρηματοδοτική ικανότητα, ώστε το αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι προϊόν μιας ποιοτικής μελέτης με συνοχή και διάρκεια. Αυτό που τονίζει εδώ και χρόνια η Συμπαράταξη Πολιτών και δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ έως τώρα, είναι ότι στα συρτάρια του Δήμου πρέπει να υπάρχουν μελέτες, οι οποίες θα έχουν προκύψει από έναν βραχυπρόθεσμο και έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό για όλη την πόλη ,και θα υλοποιούνται ανάλογα με τους τρέχοντες πόρους.

Τέλος, πρέπει επιτέλους ο Δήμος Καβάλας να αναλάβει την διαχείριση και την συντήρηση του μνημείου του Χαλίλ Μπέη (Παλιά Μουσική) , ένα από τα πιο όμορφα αναστηλωμένα μνημεία της πόλης το οποίο έχει αφεθεί στην τύχη του, δηλαδή στη καλή θέληση των κατοίκων που το προσέχουν και το ανοίγουν με δική τους πρωτοβουλία (αν είναι δυνατόν) , για τους επισκέπτες.