Δυστυχώς η εχθρική στάση της σημερινής κυβέρνησης απέναντι στη δημοκρατία συνεχίζεται και στην τοπική αυτοδιοίκηση μέσω της σταδιακής κατάργησης του νόμου 4555/2018(πρόγραμμα Κλεισθένης). Από εκεί που σταμάτησε ο πρώην υπουργός Εσωτερικών κ. Θεοδωρικάκος έρχεται τώρα να συνεχίσει ο νυν υπουργός κ. Βορίδης μέσα από το νομοσχέδιο που θα φέρει στη Βουλή. Μετά το αντισυνταγματικό «ξήλωμα» της απλής αναλογικής που δεν εφαρμόστηκε επί της ουσίας και το «δωράκι» Θεοδωρικάκου που ενίσχυσε τη συμμετοχή της πρώτης παράταξης στην Οικονομική Επιτροπή δίνοντας την απόλυτη πλειοψηφία στη διοίκηση του κάθε δήμου, έχει σειρά τώρα η απαξίωση των συμβουλίων κοινότητας.

Στο σημείο αυτό να τονίσουμε ότι με τον νόμο Κλεισθένη αναβαθμιζόταν ο θεσμός και ο ρόλος των προέδρων και των συμβουλίων κοινότητας. Ενδεικτικά να αναφέρουμε ότι παρέχονταν η δυνατότητα στο Δ.Σ. και στο δήμαρχο να μεταβιβάζουν με αποφάσεις τους συγκεκριμένες αρμοδιότητές στους προέδρους ή στα συμβούλια των κοινοτήτων. Επιπλέον, οι πρόεδροι κοινοτήτων(άνω των 300 κατοίκων) είχαν την αρμοδιότητα να ενεργούν πληρωμές από την πάγια προκαταβολή ενώ οι πρόεδροι (έως και 300 κατοίκους) είχαν την αρμοδιότητα να αποφασίζουν για την κατανομή του αναλογούντος στην κοινότητα ποσοστού των κεντρικών αυτοτελών πόρων που προορίζονται για επενδυτικές ανάγκες του δήμου. Μία ακόμη σημαντική αλλαγή με τον νόμο Κλεισθένη για την εκλογή προέδρων και συμβούλων κοινότητας ήταν η δυνατότητα κατάρτισης ξεχωριστού ψηφοδελτίου από αυτό των υποψήφιων δημάρχων και σε χωριστή κάλπη(η λεγόμενη 3η κάλπη). Αυτό είχε ως συνέπεια να ενεργοποιηθεί μία ολόκληρη γενιά πολιτών που είχαν ως μόνο στόχο την εκπροσώπηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του τόπου τους, απαλλαγμένοι από τις όποιες παραταξιακές «εξαρτήσεις». Με το νομοσχέδιο για την τοπική αυτοδιοίκηση η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας καταργεί αυτές τις δυνατότητες και ενισχύει το δημαρχοκεντρικό μοντέλο διοίκησης.

Ως Συμπαράταξη Πολιτών θεωρούμε ότι θα πρέπει να παραμείνουν τα συμβούλια των κοινοτήτων στις έδρες των δήμων, να αναβαθμιστούν και να χαρακτηριστούν αποφασιστικές οι αρμοδιότητες όλων των προέδρων και των συμβουλίων. Συγχρόνως θα πρέπει να έχουν δικό τους προϋπολογισμό και να συμμετέχουν ενεργά στις αποφάσεις για την εκτέλεση έργων στις κοινότητές τους.

Τασσόμαστε υπέρ του ψηφίσματος των αιρετών συμβουλών των κοινοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης Α’ Βαθμού και στηρίζουμε τα αιτήματά τους για:
1. Συμμετοχή τους στη διαμόρφωση του νομοσχεδίου
2. Αποφασιστικές αρμοδιότητες και πόρους για τις Κοινότητες
3. Ξεχωριστή κάλπη για την ανάδειξη των Συμβουλίων Κοινότητας
4. Ξεκάθαρο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των επιπέδων της αυτοδιοίκησης
5. Παραμονή του Συμβουλίου Έδρας
6. Κοινοτικό Συμβούλιο κάτω των 500 κατοίκων.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Άρης Βέρρος,
Νίκος Μουρτασάγας,
Σωτήρης Σωτηριάδης