Αφού ευχαρίστησε τόσο τον κ. Κώστα Μπαντίκο όσο και τον κ. Απόστολο Βαγενά για την αποδοχή της πρόσκλησης και την λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων των διευθύνσεων, πληροφορήθηκε για θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και στα οποία την ευθύνη έχει ο Δήμος Καβάλας.

Και οι δύο διευθυντές ενημέρωσαν τον υποψήφιο δήμαρχο Καβάλας για την κατάσταση των σχολικών μονάδων του Δήμου και σημείωσαν την ανάγκη συγκεκριμένων παρεμβάσεων (επισκευών και ανακαίνισης) σε συγκεκριμένα σχολεία . Παρουσίασαν αναλυτικά τα λειτουργικά έξοδα τα οποία εξασφαλίζουν την ομαλή καθημερινότητα των μονάδων, την κατάσταση και τις ελλείψεις στην υλικοτεχνική υποδομή καθώς επίσης και το επίπεδο συνεργασίας των σχολικών επιτροπών-διοίκησης του Δήμου με τις διευθύνσεις.

Ο Άρης Βέρρος  επανέλαβε ότι η παιδεία και η ορθή λειτουργία των σχολικών μονάδων είναι θέση αρχής της παράταξης του, σημείωσε ότι οι τωρινές συναντήσεις αποτελούν την οριοθέτηση των προτεραιοτήτων του αύριο και δεσμεύτηκε ότι ως επόμενη διοίκηση του Δήμου θα καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για αναβάθμιση των σχολικών μονάδων και κατ’ επέκταση της ποιότητας της εκπαιδευτικής διαδικασίας.