Υποδομές

Για άλλη μια φορά στο ίδιο έργο θεατές αλλά με άλλο πρωταγωνιστή τη φορά αυτή. Δυστυχώς, ο κ. δήμαρχος συνεχίζει στο ίδιο μονοπάτι με την κ. Τσανάκα. Στην ίδια πολιτική αντίληψη σε ότι αφορά την υπεράσπιση του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών προς τους δημότες αλλά και τη συνεργασία του δήμου με ιδιώτες. Διαβάσαμε πρόσφατα στα θέματα της 12ης συνεδρίασης της οικονομικής επιτροπής του δήμου Καβάλας την εισήγηση του κ. Μουριάδη για έγκριση προκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού για υπηρεσίες κλάδευσης δένδρων – δενδροστοιχιών και αντιμετώπισης επικίνδυνων και έκτακτων περιστατικών. Το κόστος της συγκεκριμένης υπηρεσίας βάση της εισήγησης ανέρχεται, περίπου, στις 75.000 ευρώ!

Προκύπτει εύλογα το ερώτημα. «Δεν υπάρχει άλλος τρόπος; Δεν υπάρχει άλλη λύση;»

Η απάντηση είναι ίδια εδώ και πολλά χρόνια. «Δεν υπάρχει επαρκές προσωπικό και κατάλληλος εξοπλισμός. Για αυτό είμαστε αναγκασμένοι να απευθυνθούμε σε ιδιώτες». Αυτή όμως είναι η μισή αλήθεια. Όντως υπάρχει έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού, για την οποία μεγάλες ευθύνες φέρουν τόσο οι διοικήσεις όσο και οι κυβερνήσεις των προηγούμενων ετών με εξαίρεση την πρόσληψη, μετά από πολλά χρόνια, μόνιμου προσωπικού στον τομέα της καθαριότητας το 2019. Όμως υπάρχει και η λύση με τα έργα αυτεπιστασίας. Δηλαδή, εκτέλεση εργασιών µικρής εµβέλειας, οι οποίες κατά κανόνα είτε έχουν το χαρακτηρισμό του επείγοντος, είτε αποτελούν περιοδικές εργασίες τακτικής συντήρησης. Αποτελούν ένα χρήσιμο και ευέλικτο µοχλό των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου, µέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η άμεση και ταχύτατη παρέµβαση για την αντιµετώπιση αναγκών και προβληµάτων.

Δυστυχώς, φαίνεται πως τα «έργα αυτεπιστασίας» δεν περιλαμβάνονται στα σχέδια της νέας διοίκησης και του δημάρχου Καβάλας μέχρι τώρα. Άλλωστε αυτό αποδεικνύεται και από το Τεχνικό Πρόγραμμα της διοίκησης Μουριάδη για το 2020 αφού απουσιάζουν τέτοια έργα. Ένας από τους λόγους που δεν ψηφίσαμε το Τεχνικό Πρόγραμμα ως δημοτική παράταξη ήταν και αυτός. Ως Συμπαράταξη Πολιτών όλα αυτά τα χρόνια προτείνουμε στις διοικήσεις του δήμου μας την εκτέλεση μικρών αναπτυξιακών έργων μέσα από έργα αυτεπιστασίας γιατί έχει αποδειχθεί ότι είναι ποιοτικότερα και οικονομικότερα. Επίσης, ο δήμος Καβάλας διαθέτει υπαλλήλους με μεγάλη εμπειρία και τεχνογνωσία ώστε να αναλάβουν και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τη διαδικασία που απαιτείται. Συγχρόνως αξιοποιούμε τα έργα αυτεπιστασίας ως εργαλείο ενίσχυσης της απασχόλησης που θα δώσει διέξοδο στην ανεργία, που μαστίζει κυρίως τον κλάδο των εργατο-οικοδόμων, αφού θα δημιουργηθούν νέες θέσεις εργασίας. Διασφαλίζουμε, επίσης, ότι οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν έναν αξιοπρεπή μισθό και θα είναι ασφαλισμένοι.

Μέσω της πρότασής μας έχουμε ως στόχο οι εργασίες µε αυτεπιστασία, να μην δράσουν ανταγωνιστικά έναντι του κλάδου των εργοληπτών, αλλά να δράσουν προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και των δημοτών μας.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι,
Άρης Βέρρος
Νίκος Μουρτασάγας
Σωτήρης Σωτηριάδης