Για εμάς η διοίκηση του Δήμου Καβάλας δεν είναι ούτε έπαθλο ούτε καρέκλα. Είναι ευθύνη και καθήκον απέναντι στους συνανθρώπους μας, κάθε ηλικίας, και κυρίως στις επόμενες γενιές.