Είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε, με τον Τάσο Παλαιστίδη για σημαντικά θέματα που αφορούν τόσο το Δήμο Καβάλας όσο και, γενικότερα, την τοπική αυτοδιοίκηση.