Η συνέντευξη δόθηκε στο δημοσιογράφο Νίκο Δημητρακόπουλο